Lesopbouw

We geven les in een 12-weken systeem. Na of tijdens de socialisatie start je met je pupje in de PLUTO klas. Na 12 weken volgt er een evaluatie om na te gaan of jij en je hondje over voldoende vaardigheden beschikken om naar de FOOFUR klas te gaan. Weer 12 weken laten kan je overgaan naar de SNOOPY klas. Als je deze met succes beëindigt, stroom je door naar de DOMMEL klas. Hier wordt voornamelijk aan fun-training gedaan, maar ook alle oefeningen van de voorgaande klassen worden verder verdiept en uitgebouwd.

Heb je een oudere hond (ouder dan 16 weken)? Maak even een afspraak via [email protected] . Dan bekijken de gedragsbegeleiders in welke groep jij en hond thuis horen. Indien nodig krijg je voor je instroomt in de groepslessen, enkele privétrainingen (te verrekenen met de desbetreffende instructeur/gedragsbegeleider).

Pluto

 • Aandacht: Op naam, instructeur zorgt ervoor dat de hond wegkijkt
 • Zit: Op commando, rondom baasje, 30 seconden
 • Wandelen aan de lijn.
 • Kom hier: Afstand 5m
 • Af of lig: Afbouw handgebaar ongeveer 20 cm, rondom baasje, 30 seconden
 • Staan: Commando + handgebaar zonder snoep, 0 seconden
 • Blijf: Vanuit de zit, op lijnlengte, 30 seconden
 • Voet: Commando + handgebaar zonder snoep
 • Spel (vast + los): Elke vorm van interesse belonen

Foofur

 • Aandacht: Duurtijd 5 seconden
 • Zit: Rondom geleider (niet aan linkerbeen) 45 seconden
 • Wandelen aan de lijn: Linker cirkel en rechter cirkel en 20 passen rechtdoor
 • Af + Blijf: op bevel houding liggen, klein handbebaar is toegestaan, daarna afstand 2 meter, duurtijd 30 seconden. Hond terug ophalen en afwerken.
 • Staan: Vanuit de zit (duurtijd 10 seconden), daarna commando met klein handgebaar is toegestaan, duurtijd 5 seconden
 • Kom voor: hond in zit, afstand 3 meter, afwerken met zit-voor
 • Tandjes kijken: Baas niet met gezicht voor de snuit, hond mag niet in verweer gaan
 • Kom voet: hond in zit, afstand 2 meter, klein handgebaar toegestaan

alle honden nemen deel aan het examen zonder halti/gl of lange lijn.

Snoopy

 • Aandacht: Duurtijd van 5 seconden, met afleiding
 • Wandelen aan de lijn: Slalom tussen de anderen
 • Kom voor: Op 10 meter en afgewerkt
 • Plaats: Op commando, afstand 2m, op bevel gaan liggen
 • Kom voet: hond in zit, afstand 5 meter, positie van geleider wordt bepaald door instructeur
 • los volgen: hond en geleider maken een grote cirkel met de hond aan de binnen zijde
 • Houding op afstand: Starthouding: zit -> afstand 2m -> af (10 seconden) en dan zit (10 seconden) -> 1m dichter staan -> staan (10 seconden)

alle honden moeten de houdingen kunnen uitvoeren op het gras, ook bij nat weer. Honden die niet zonder halti/gl of lange lijn kunnen werken horen (nog) niet thuis in de dommel groep.

Dommel

 • Alle oefeningen uit voorgaande klassen worden verder uitgewerkt en geperfectioneerd op een creatieve manier. De Dommel-klas is best te omschrijven als funtraining-klas.
X